Integrationer

Integrationer med maskinsystem och andra system är en självklar del i smarta fabriker och RS Production erbjuder ett stort urval av öppna och flexibla möjligheter att bygga ett ”system of systems”.

RS Blackbox

RS Productions plug and play-standardbox för att fånga maskinsignaler från utrustning som inte är uppkopplad. Kopplas till en dator eller direkt till nätverket.

Machine data integration

Anslut direkt till era befintliga datakällor med OPC UA, OPC, REST API eller, SQL eller annat protokoll. Kan kommunicera i båda riktningarna.

OPC UA

RS Production har stöd för OPC UA som är en av de kommunikationstekniker som är ledande för maskinintegration.

Production plan import

En lättanvänd automatisk standardimport av produktionsorder och artiklar.

ERP-integration

En tvåvägsintegration som höjer kvalitet på rapporteringar och säkrar innehållet i ert ERP-system oavsett vilket det är. RS Production är integrerat med de flesta ERP-system på marknaden.

Läs data från RS Production via Webservice API

Förse era BI-lösningar med data direkt från RS Production via webservices eller dumpningar av data till SQL-databas.

CSV-filimport

Ett enkelt sätt att via export från ERP eller Excel läsa in data i RS Production vid en idriftsättning.

SAP-integration

Många av företagen som kör RS Production kör också SAP och systemet har möjlighet att integrera körplan, produktionsorder mm med SAP.

Anpassningar

RS Production i4 Pro är öppen för anpassningar. Det kan vara fullt stöd för er KPI-modell, integration av maskinrecept från ERP till maskin eller en enkel kundunik rapport till ett morgonmöte.

Exempel på anpassade lösningar

Här är ett urval av framgångsrika anpassade lösningar. Vad har ni för behov?

Visualiseringar

Med standardverktyget RS Production Screens kan ni själva skapa och underhålla visualiseringar för TV-skärmar, tavelmöten eller analyser helt utan att skriva programkod.

För kundunika visualiseringar med tillhörande logik och beräkningar tar ni hjälp av vårt anpassningsteam.

Kundunika funktioner

Även ett standardsystem behöver ibland anpassas för att passa perfekt i era processer. Vi levererar årligen tiotals anpassningar och vårt anpassningsteam har en tydlig och enkel process för att specificera, utveckla, levererar och driftsätta anpassningar.

Visuellt kanban och reatidssaldon materialtorg

Åt en kund med ett större antal artiklar och operationer i flera steg har vi baserat på RS Production utvecklat en automatiskt uppdaterad TV-skärmsvisning av lagernivåer i mellanlager som ger operatörerna ett tryggt och stöd i att välja vilken artikel de ska köra för att maximera flödeseffektiviteten.

Stöd för central KPI-modell

Åt en kund i en multi site-organisation med en centralt definierad modell för produktionsmätetal har vi baserat på RS Production levererat anpassade förlustmodeller, beräkningar och visualiseringar så att de med RS Production har fullt stöd i att arbete enligt sina standardiserade produktionsledningsprocesser.

Komplex maskintegration och realtidsvisning för företagsledning

Åt en kund med en stor mängd unikt byggda produktionsutrustningar från olika leverantörer har vi baserat på RS Production tagit fram en datafångst och produktionsvisualisering på TV-skärmar och Mobile som kombinerar att hämta data från både ERP-system och ett flertal olika styrsystem.

Orderhantering och återrapportering

Till ett flertal kunder har vi levererat lösningar där RS Production tar ansvar för produktionsordern och i realtid uppdaterar ERP-systemet med aktuell status och kompletterar ordern med tider för omställningar och produktion, godkänd mängd, kasserad mängd, förbrukat material och lagerlagd mängd.

Identifiering av verklig bearbetningstid i skärmaskiner

Åt kunder med skärande bearbetningsmaskiner har vi vid flera tillfällen levererat lösningar baserade på RS Production som utöver att visa stycktiderna också fångar och visualiserar de verkliga bearbetningstiderna som är viktiga underlag för förebyggande underhållsarbeten.

Individspårning

Åt en kund med krav på individspårning levererar vi en lättanvänd lösning som baserat på RS Production kombinerar automatisk datafångst av maskindata och värden från mätmaskiner med manuell fångst av ingående batcher och förstabitskontroller.

Recepthantering

Åt en kund med högt automatiserad processindustri har vi baserat på RS Production levererat en lösning som säkerställer att operatörer använder bästa kända maskinsinställningar för den produkt som ska tillverkas.

Uppföljning av indirekta tider

Åt en kund som har lönekostnader som en stor del av sin kostnadskalkyl har vi baserat på RS Production levererat en lösning för stämpling av indirekta tider och uppföljning av operatörstid.