Onboarding – en del av ett helhetsåtagande för att säkra Return on Investment (ROI)

Vid uppsättning av RS Production startar vi alltid ett Onboardingprogram för att säkra kvalitet och förväntat utfall med införandet av Datadriven Produktionsledning i er organisation. 

Onboardingprogrammet utgår från våra erfarenheter av att hjälpa över 150 fabriker igång med mer faktabaserad produktionsstyrning och fungerar i både pilotinstallationer och utrullningsprojekt.

Resultatet efter ett genomfört onboardingprogram är att ni på kortast möjliga tid är igång och kan agera faktadrivet.

Införande i verksamheten

  • Kvalitetssäkrad datainsamling – Ni kan lita på siffrorna
  • Automatiska rapporter till rätt personer vi rätt tillfälle – Ni kan hålla faktabaserade möten
  • Realtidsvisualisering som driver rätt beteenden – Ni kommer reagera snabbare
  • Tydligt arbetssätt och väldefinierade ansvar – Ni kommer kunna hålla fortsatt hög nivå på systemet
  • Utbildning – Ni kommer kunna äga systemet och anpassa det efter hand

Efter genomförd Onboarding lämnas ansvaret i fabriken över till en superanvändare och hos Good Solutions lämnas ansvaret över till en supportansvarig.

Kvalitetssäkring steg för steg

Vi tror på att en pilotinstallation är ett bra sätt att testa något nytt i hanterbar skala. Det är också ett sätt för er att säkerställa er kravställning mot oss som leverantör och förbereda er egna organisation på kommande förändringar.

Så går en typisk pilotprocess till.

1. pilotinstallation

1 – IDENTIFIERA INFORMATIONSBEHOV, SYFTE OCH MÅL

Vilka fakta och instruktioner hjälper din organisation att agera snabbare och mer precist? Tillsammans identifierar vi vilka syften, mål och förväntningar ni har.

1.1 – TEKNISK TESTINSTALLATION OCH KVALITETSSÄKRING

Kvalitetssäkring av indata och fakta från RS Production. Vi hjälper er att säkerställa att den data som samlas in är korrekt och att instruktioner och checklistor kommer fungera som faktaunderlag för ert teams arbete.

1.2 – INFÖRANDE I ER VERKSAMHET

Införande i daglig operativt arbete med fokus på era processer för standardiserat arbetssätt, rapportering och möten. I den här fasen utbildas ledare och operatörer för skarp drift.

2. go or no go

2 – PAYBACK OCH BEVIS, SLUTPRESENTATION

Vi stämmer av mot syfte, mål och förväntan med piloten. Vi ser tillsammans på utfallet (ändrat arbetssätt och mätbara förbättringar).

 

Baserat på upplevelsen av piloten och paybackdiskussionen tar ni beslut om att gå vidare med utrullning (eller att inte göra det).

3. VIDARE UTRULLNING

Avsikten med en pilot är alltid att inom utsatt tid nå en fortsatt utrullning.

 

3.1 – TEKNISK INSTALLATION

Kvalitetssäkring av indata och fakta från RS Production. Vi hjälper er att säkerställa att den data som samlas in är korrekt och att instruktioner och checklistor kommer fungera som faktaunderlag för ert teams arbete

3.2 – INFÖRANDE I ER VERKSAMHET

Införande i daglig operativt arbete med fokus på era processer för standardiserat arbetssätt, rapportering och möten. I

3.3 – UTBILDNING AV ERA ANVÄNDARE

Utbildning av era systemägare att själva äga och förvalta systemet.