Välkommen till Datadriven Produktion

Fakta istället för känsla

Faktabaserade beslut

Medarbetare i olika roller får produktionsuppföljning och beslutsunderlag vid rätt tillfälle och fattar beslut baserade på en korrekt nulägesbeskrivning

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Informationen kommer via TV-skärmar, e-post, smarta telefoner, utskrifter, pekskärmar vid maskinerna eller din kontorsdator

Trygga, objektiva och uppdaterade beslutsunderlag och instruktioner

Ni behöver inte leta efter underlag och ni är trygga med att informationen ni har är det som gäller

varje minut räknas

Varje minut du kan effektivisera är värdefull och kan användas för att skapa mervärde för dina kunder. Du får mer tid över och fler resurser att använda smartare. Vad betyder två sparade minuter per timme för din produktionseffektivitet?

LÖSNINGAR

RS Production är standardprodukten som erbjuder både multi site-organisationer och enskilda fabriker lösningar för ett snabbare och mer faktabaserat agerande och beslutsfattande.

RS Production i4 Pro

En svenskutvecklad och ledande lösning för datadriven produktionsledning för moderna industriföretag som jobbar faktabaserat för att uppfylla sin strategi.

RS Production fångar årligen miljarder av produktionscykler och miljontals manuella rapporteringar som systemets händelsemotor och visualiseringsstöd omvandlar till information som era medarbetare behöver för att snabbare och mer exakt se till att er produktionsprocess servar er kund.

RS Production OEE

Det visuella och lättanvända verktyget för faktabaserad daglig styrning och produktionsförbättringar som är kraftfullt, lättanvänt och uppskattat av alla från maskinoperatörer till produktionsledning.

Med våra kvalitetssäkrande processer för att hjälpa er organisation igång med verktyget kan vi lova en kort startsträcka till effektivare maskiner.

Eftersom att 5 av 6 som kört RS Production OEE och minst ett annat system väljer att gå vidare med RS Production OEE är vi trygga med att säga att vi erbjuder en lösning som vi vet är mycket uppskattad.