Skärmbilder och användargränssnitt RS-Production produktionsuppföljning

Att en normal handhavandeutbildning för maskinoperatörer inte tar mer än tio minuter tar vi som ett kvitto på att RS-Production har enkla användargränssnitt för produktionsuppföljning.

Maskinoperatörerna arbetar normalt i pekskärmar men kan lika gärna arbeta på en vanlig PC.

Maskinoperatören väljer orsakskod från en fördefinierad lista. Orsakskoden kan sen kompletteras med en textkommentar.
Via realtidsuppdaterade grafer har maskinoperatören ständigt koll på nuläget och aktuella störningsorsaker.
I rapportverktyget plockar man ut den information man behöver till sitt förbättringsarbete.
På storbildsskärmar visas information om nuläge och störningar.
  • Kundsupport

    Frågor om användande och funktioner? Här når du vår support. [Läs mer...]
  • Nå resultat med TAK/OEE-mätningar 22 maj

    Med en bra OEE-utbildning förbättrar ni förutsättningarna att lyckas med [Läs mer...]
  • Gratis nedladdningar

    Ladda ner artiklar och gratisprogram [Läs mer...]