ASDF

Funktioner RS-Production produktionsuppföljning

Ibland behöver man en enkel stopptidsuppföljning. Ibland behöver man en komplett produktionsuppföljning. Våra kunniga projektledare och konsulter hjälper er att välja de funktioner och moduler i RS-Production som behövs för just er lösning.

 • Uppföljning av enskilda maskiner eller maskiner sammankopplade i linjer eller celler
 • TAK/OEE mätning utifrån schemalagd tid eller 24/7
 • Orderhantering och digital köprplan
 • Realtidsrapporter i webbmiljö
 • Förberäknade rapporter (pdf) distribueras till användaren

Rapporter och analyser

 • Fabriks-TV-bilder med roterande visning av nuläge och störningar
 • Drill down-analyser för att söka störningsorsaker
 • A4-rapporter (pdf) för TAK/OEE, Stopp, Kassationer, Produktionsuppföljning, Omarbetning / FTP mm)
 • Skiftöverlämningsrapport som summerar pågående och tidigare skift
 • Realtidsuppdaterat läge mot plan som skiftvis visar tillverkad mängd mot ett planerat skiftmål som bygger på optimal cykeltid och måltalet för TAK/OEE
 • Sammanfattning av senast avslutade order; Ordernummer, artikelnummer, artikelbenämning, orderstart, orderslut, ordertid, maskintid, mantid, mantid, stopptid, beställd mängd, tillverkad mängd, TAK/OEE
 • A4-rapport (pdf) ”Ordersummering” visar ledtid, producerad mängd, kasserad mängd, omarbetad mängd, snittcykeltid, förädlingstid, maskintid, operatörstid, stopptid och antal stopp.
 • Topplistor över de parametrar som har mest/minst effektivitetspåverkan på produktionen
 • Registrera förändringsarbeten för att jämföra utfall före och efter utförda åtgärder
 • Instämpling av operatörer med möjlighet att blockera terminalen om ingen är instämplad

Maskinloggning

 • Automatisk mängdräkning
 • Automatisk stoppregistrering med tidstämpling
 • Automatisk ställtidsregistrering i samband med orderbyte
 • Stort urval av inställningar för automatkategorisering av stopp
 • Manuell orsakskodning av stopp
 • Tydlig visning av maskiner/linjer/celler som där det finns okategoriserade stopp
 • Dela upp stopp i två eller fler delstopp
 • Automatisk kassationsberäkning
 • Manuell kassationsregistering med mängd och orsakskod
 • Manuell omarbetningsregistrering med mängd och orsakskod
 • Lämna kompletterande fritextkommentarer till stopp, kassationer mm
 • Nulägesvisning av produktionshändelser och nyckeltal i realtid
 • Nulägesvisning av produktionshändelser och nyckeltal på smart tidaxel
 • Nulägesvisning av stopporsaker i paretodiagram
 • TAK/OEE trend med för att följa effekterna av utförda åtgärder
 • Realtidsvisning av cykeltider och maskinhastigheter
 • Inställningar av måltal för maskineffektivitet (TAK/OEE)
 • Manuell tidstämpling av produktionshändelser som sedan blir sökbara parametrar
 • Ändra optimal cykeltid, gränsvärde för stopp, gränsvärde för produktionsstopp
 • Justera och korrigera störningskoder i efterhand
 • Registrera kassationer vid rätt tidpunkt i efterhand
 • Grafisk schemaläggning av planerad produktionstid (definitionen av 100 % tillgänglig tid)
 • Separata dygnsbrytningar för varje veckodag
 • Lägga till, redigera och ta bort störningsorsakskoder (stopp, kassationer, omarbetningar och markeringsorsaker)
 • Lägga till och redigera in- och utsignaler från maskinsignaler
 • Spårbarhet av ingående material och verktyg

Orderhantering

 • Skapa nya tillverkningsorder med tidigaste startdatum och senaste färdigdatum
 • Grafisk körplan med möjlighet att visa planerade och frisläppta order i turordning
 • Kanbanstöd
 • Fördelning av mantider mellan maskiner/linjer/celler och pågående order
 • Produktkort och artikelkort operatörsinstruktioner
 • Artikelregister med artikelnummer, artikelbenämning, artikeltyp mm
 • Egna dynamiska fält på artiklar, order mm
 • Produktionsplanering där en artikel kan tillverkas på en eller flera maskiner/planeringspunkter/mätpunkter
 • Detaljplanera tillverkningsorder på en specifik mätpunkt
 • Planera och justera körsekvens på varje specifik maskin/linje/cell
 • Beräkning och visualisering på tidaxel av beräknad färdigtid för alla order i körsekvensen
 • Visualisering av de order som har beräknad färdigtid som är senare än planerad färdigtid
 • Flytta en tillverkningsorder/operation från en mätpunkt till en annan
 • Justera beställd mängd på en planerad tillverkningsorder
 • Pausa pågående order för att återuppta produktionen senare
 • Köra flera order samtidigt på samma maskin/linje/cell
 • Visning av beräknad färdigtid för pågående order (optimalt och troligt)
 • Materialhantering med saldo
 • Schemalagda checklistor (benämning och beskrivande text) för t ex operatörsunderhåll
 • Infoga externa webbsidor
 • 6 Argument för Modern Produktionsuppföljning

  6 anledningar till att investera i Modern Produktionsuppföljning, OEE-mätning och Stopptidsuppföljning [Läs mer...]
 • 15 anledningar till att RS-Production3 är bäst för er

  Här är vad som gör RS-Production3 unikt. Vi listar fördelarna för er som användare [Läs mer...]
 • Service och Support - Hur kan vi hjälpa er?

  031 - 788 19 30 - frågor om användande och funktioner? Här når du vår uppskattade support. [Läs mer...]