ASDF

Funktioner RS-Production produktionsuppföljning

Ibland behöver man en enkel stopptidsuppföljning. Ibland behöver man en komplett produktionsuppföljning. Våra kunniga projektledare och konsulter hjälper er att välja de cost of viagra in canada funktioner och moduler i RS-Production som behövs för just er lösning.

 • Uppföljning av enskilda maskiner eller maskiner sammankopplade i linjer eller celler
 • TAK/OEE mätning utifrån schemalagd tid eller 24/7
 • Orderhantering och digital köprplan
 • Realtidsrapporter i webbmiljö
 • Förberäknade rapporter (pdf) distribueras till användaren

Rapporter och analyser

 • Fabriks-TV-bilder med roterande visning av nuläge och störningar
 • Drill down-analyser för att söka störningsorsaker
 • A4-rapporter (pdf) för TAK/OEE, Stopp, Kassationer, Produktionsuppföljning, Omarbetning / FTP mm)
 • Skiftöverlämningsrapport som summerar pågående och tidigare skift
 • Realtidsuppdaterat läge mot plan som skiftvis visar tillverkad mängd mot ett planerat skiftmål som bygger på optimal cykeltid och måltalet för TAK/OEE
 • Sammanfattning av senast avslutade order; Ordernummer, artikelnummer, artikelbenämning, orderstart, orderslut, ordertid, maskintid, mantid, mantid, stopptid, beställd mängd, tillverkad mängd, TAK/OEE
 • A4-rapport (pdf) ”Ordersummering” visar ledtid, producerad mängd, kasserad mängd, omarbetad mängd, snittcykeltid, förädlingstid, maskintid, operatörstid, stopptid och antal stopp.
 • Topplistor över de parametrar som har mest/minst effektivitetspåverkan på produktionen
 • Registrera förändringsarbeten för att jämföra utfall före och efter utförda åtgärder
 • Instämpling av operatörer med möjlighet att blockera terminalen om ingen är instämplad

Maskinloggning

 • Automatisk mängdräkning
 • Automatisk stoppregistrering med tidstämpling
 • Automatisk ställtidsregistrering i samband med orderbyte
 • Stort urval av inställningar för automatkategorisering av stopp
 • Manuell orsakskodning av stopp
 • Tydlig visning av maskiner/linjer/celler som där det finns okategoriserade stopp
 • Dela upp stopp i två eller fler delstopp
 • Automatisk kassationsberäkning
 • Manuell kassationsregistering med mängd och orsakskod
 • Manuell omarbetningsregistrering med mängd och orsakskod
 • Lämna kompletterande fritextkommentarer till stopp, kassationer mm
 • Nulägesvisning av produktionshändelser och nyckeltal i realtid
 • Nulägesvisning av produktionshändelser och nyckeltal på smart tidaxel
 • Nulägesvisning av stopporsaker i paretodiagram
 • TAK/OEE trend med för att följa effekterna av utförda åtgärder
 • Realtidsvisning av cykeltider och maskinhastigheter
 • Inställningar av måltal för maskineffektivitet (TAK/OEE)
 • Manuell tidstämpling av produktionshändelser som sedan blir sökbara parametrar
 • Ändra optimal cykeltid, gränsvärde för stopp, gränsvärde för produktionsstopp
 • Justera och korrigera störningskoder i efterhand
 • Registrera kassationer vid rätt tidpunkt i efterhand
 • Grafisk schemaläggning av planerad produktionstid (definitionen av 100 % tillgänglig tid)
 • Separata dygnsbrytningar för varje veckodag
 • Lägga till, redigera och ta bort störningsorsakskoder (stopp, kassationer, omarbetningar och markeringsorsaker)
 • Lägga till och redigera in- och utsignaler från maskinsignaler
 • Spårbarhet av ingående material och verktyg

Orderhantering

 • Skapa nya tillverkningsorder med tidigaste startdatum och senaste färdigdatum
 • Grafisk körplan med möjlighet att visa planerade och frisläppta order i turordning
 • Kanbanstöd
 • Fördelning av mantider mellan maskiner/linjer/celler och pågående order
 • Produktkort och artikelkort operatörsinstruktioner
 • Artikelregister med artikelnummer, artikelbenämning, artikeltyp mm
 • Egna dynamiska fält på artiklar, order mm
 • Produktionsplanering där en artikel kan tillverkas på en eller flera maskiner/planeringspunkter/mätpunkter
 • Detaljplanera tillverkningsorder på en specifik mätpunkt
 • Planera och justera körsekvens på varje specifik maskin/linje/cell
 • Beräkning och visualisering på tidaxel av beräknad färdigtid för alla order i körsekvensen
 • Visualisering av de order som har beräknad färdigtid som är senare än planerad färdigtid
 • Flytta en tillverkningsorder/operation från en mätpunkt till en annan
 • Justera beställd mängd på en planerad tillverkningsorder
 • Pausa pågående order för att återuppta produktionen senare
 • Köra flera order samtidigt på samma maskin/linje/cell
 • Visning av beräknad färdigtid för pågående order (optimalt och troligt)
 • Materialhantering med saldo
 • Schemalagda checklistor (benämning och beskrivande text) för t ex operatörsunderhåll
 • Infoga externa webbsidor
 • 6 Argument för Modern Produktionsuppföljning

  6 anledningar till att investera i Modern Produktionsuppföljning, OEE-mätning och Stopptidsuppföljning [Läs mer...]
 • 15 anledningar till att RS-Production3 är bäst för er

  Här är vad som gör RS-Production3 unikt. Vi listar fördelarna för er som användare [Läs mer...]
 • Service och Support - Hur kan vi hjälpa er?

  031 - 788 19 30 - frågor om användande och funktioner? Här når du vår uppskattade support. [Läs mer...]