Jobba med oss? Vi söker Teknikkoordinator och Ekonomiansvarig

Vill du jobba med oss?

Våra produkter och tjänster uppskattas av våra kunder och därför växer vårt företag.

Just nu behöver vi glada och kompetenta medarbetare inom teknik och ekonomi. Kontakta Mikael Persson på e-post mikael.persson@goodsolutions.se eller på telefon 031 – 788 19 23 för mer information.

Teknikkoordinator

Arbetsuppgifter

Som Teknikkoordinator har man en serviceroll med mycket kundkontakt och kommer att vara lite av spindeln i nätet.

Arbetet är förlagt till kontoret i Göteborg men det kommer även innebära vissa dagar tillsammans med våra projektledare på plats ute hos kundföretag för att lära känna dem och deras användning av vår produkt.

Som teknikkoordinator är man expert på vår standardprodukt. Man hjälper våra kunder, vår  säljorganisation och våra projektledare i arbetet att specificera och konfigurera bra lösningar. Man utför programinstallationer och står för den tekniska leveransen av programvara och licenser till nya och befintliga kunder.

Man är också delaktig i testerna av ny funktionalitet i standardprodukten och är ansvarig för den tekniska dokumentationen på svenska och engelska av produkten.

Som Teknikkoordinator äger man också ansvaret för de supportärenden som kunder anmäler på telefon och e-post. Till sin hjälp att göra kunderna nöjda har man våra projektledare och vårt  produktutvecklingsteam.

Färdigheter

Man är en tekniker med stort intresse för it och erfarenhet från produktion.

Eftersom att man skall dokumentera vår produkt och våra kundlösningar behöver man vara duktig på att uttrycka sig i skrift.

Egenskaper

Som teknikkoordinator tar man uppdrag och ärenden från olika håll. Både från kunder och från medarbetare. Man är ansvarstagande och ser till att ta sina ärenden ända in i mål.

Man är noggrann och tycker om att ha kontakt med människor.

Ekonomiansvarig

Arbetsuppgifter

Som ansvarig för ekonomi och redovisning hanterar man

 • Löpande redovisning och bokslut
 • Löner
 • Utbetalningar till leverantörer
 • Budgetuppföljning och efterkalkyl (intäkter / kostnader) – avdelningar och projekt
 • Kundfakturor
 • Löpande framtagning av likviditetsprognoser och resultatprognoser

Färdigheter

Man bör tidigare haft yttersta ansvar och stor vana av redovisning för företag som omsätter 20 – 40 Mkr. Vi ser gärna att man har någon vana av it-branschen.

 

 • 6 Argument för Modern Produktionsuppföljning

  6 anledningar till att investera i Modern Produktionsuppföljning, OEE-mätning och Stopptidsuppföljning [Läs mer...]
 • 15 anledningar till att RS-Production3 är bäst för er

  Här är vad som gör RS-Production3 unikt. Vi listar fördelarna för er som användare [Läs mer...]
 • Service och Support - Hur kan vi hjälpa er?

  031 - 788 19 30 - frågor om användande och funktioner? Här når du vår uppskattade support. [Läs mer...]
Buy Valium for dogs I want to buy Valium Buy Adipex online Buy Ultram for pain Buy Ultram cheap online Buy Phentermine cheap online Xanax lortab buy Buy Adipex uk Buy Lorazepam online canada Buy Valium wholesale Xanax to buy online now Valium buy paypal Valium roche 10mg buy Buy Valium with prescription Buy Valium pharmastores Buy Soma cube Buy Valium australia Buy Xanax dosage Buy Provigil in the u s Buy Tramadol direct Buy Valium southampton Buy diazepam mexico Buy Phentermine fenfluramine Buy Xanax online without rx Thailand Valium buy Buy Clonazepam 1 mg Buy diazepam south africa Buy Soma no prescription cod Buy Xanax ambien online Buy Valium without rx Buy Phentermine tablets Buy Xanax 2mg bars Buy Valium forum Generic Adipex where to buy Buy Modafinil online cheap Valium roche buy uk Buy Soma surfboard bags Is buy Modafinil legit Buy Soma stanyan Buy Modafinil online usa Xanax where to buy Buy Modafinil from canada Buy Ativan india Valium to buy on line Valium drugbuyers Legal buy Modafinil online uk Buy Tramadol worldwide Buy diazepam pharmacy Buy Modafinil cheap Carisoprodol buy no prescription Buy Soma stash bottle Valium uk buy Buy Valium bulk Buy Soma shipped overnight Buy Phentermine uk Buy Valium 10mg online Buy Soma forums Buy Valium script Buy Phentermine user Buy Alprazolam no prescription Buy Xanax paypal Were to buy Xanax online Best place to buy Valium online uk Buy diazepam xanax Buy cheap Valium india Where can i buy Xanax bars Buy Soma no prescription overnight Buy Modafinil in australia Buy diazepam intensol Adipexp buy Adipexp diet pills Buy Ativan now Buy Ultram saturday delivery Buy Soma ativan Buy Soma legal Buy Alprazolam in the uk Tramadol online best place to buy from Buy Valium spain Legal buy Modafinil online uk Buy Provigil online canada Buy Alprazolam tablets online Buy Alprazolam in canada Buy Soma drugs Buy Xanax forum Buy Soma direct Valium buy online uk Buy Modafinil new zealand Buy Phentermine with paypal Valium forums buy Buy Tramadol 100 Buy Soma online cod delivery Buy Ativan netherlands Buy Phentermine capsules Buy Valiums on line Cheap Alprazolam buy Buying Soma online Buy Xanax malaysia Buy Adipex safe Buy Soma cube Buy Valium online with mastercard Buy Ativan drug Buy Xanax from mexico online Buy Tramadol no prescription uk Buy Ativan in europe Buy Soma shampoo Valium buy online no prescription Where can i buy Phentermine online no prescription Buy Soma mexican pharmacy Buy Tramadol legitimate Buy Phentermine sacramento ca Buy Clonazepam in the uk Buy Alprazolam generic Xanax Is it legal to buy Modafinil in the uk Buy Xanax cod Buy ritalin Modafinil Buy Phentermine online no rx Buy Xanax german Generic Ultram to buy Buy Valium glasgow Buy diazepam england Buy Valium in england Valium 10mg buy online Buy Adipex malaysia Buy Tramadol painkillers Buy Xanax uk online Buy Clonazepam cheap online no prescription Buy Adipex sale Buy Phentermine hci Buy Klonopin in europe Buy Soma from india Buy Valium slovenia Buy Soma delancey Best place to buy Modafinil online uk Provigil prescription buy Buy Xanax direct Buy Valium by roche Buy mexican Xanax Buy Modafinil Buy Soma no prescription needed Buy Alprazolam xr Buy Valium vicodin Buy Xanax overnight delivery no prescription Buy Ambien mumbai Buy Clonazepam in canada Buy Ambien in canada Buy roche Valium india Buy Phentermine37 5mg online Generic Xanax to buy Buy Clonazepam discount Buy Tramadol yahoo answers Buy Adipex from mexico How to buy Valium without Can you really buy Valium online Buy Valium with overnight delivery Valium pill buy Diazepam online pharmacy buy Buy Alprazolam no prescription needed Is it legal to buy Xanax online Buy Clonazepam 2mg Where to buy Xanax australia Canadian Xanax buy Buy Modafinil in us Buy diazepam from mexico Buy Soma 120 Buy Provigil drug Xanax tablets to buy Buy Klonopin in europe Buy Xanax in europe Buy Phentermine sacramento ca Buy Adipex canada Buy diazepam united states Buy Clonazepam drug Buy Xanax medicine Buy Alprazolam dhl Buy Tramadol cheap Buy diazepam 5mg uk Buy Ativan in australia Cheap Xanax to buy Buy Tramadol 24x7 Buy Clonazepam in canada Buy Xanax france Buy diazepam tablets Buy Tramadol legally online Buy Xanax without a rx Buy Ultram fibromyalgia Valium canada buy Buy Ultram cod delivery Buy Clonazepam drug Buy Provigil side effects Buy Ambien in la Buy Soma pills online Buy Valium japan Ambien buy paypal Buy Ativan generic Buy Soma online cod Buy diazepam online no prescription needed Buy Xanax in thailand Buy Alprazolam overnight Buying Xanax on line Buy Tramadol anywhere Xanax line buy Buy Xanax legally without Buy Valium pills Buy Tramadol 377 Buy Adipex cheap no prescription Buy Adipex china Buy Ultram er Buy Phentermine michigan Xanax generic to buy Buy cheapest Xanax online Buy Soma va Buy Phentermine without rx Buy Adipex sale Buy Ambien 10mg online Buy Valium Valium Is buying Modafinil online safe Buy Ultram soma Can i buy Valium in spain Buy diazepam usa Buy Valium austria Buy cheap Ambien cr Buy Xanax online with no prescription needed Buy Modafinil online forum Buy Soma no prescription cod Buy Tramadol generic Ultram Buy Tramadol cod Buy Phentermine online no rx Buy Valium vietnam Buy Modafinil no prescription uk Buy Xanax bars 2mg online Buy Ativan spain Buy Phentermine Adipex Buy Adipex 37 5 mg Buy Phentermine fenfluramine Buy Ativan online canada Buy Phentermine philadelphia Buy Ultram us Valium xanax buy Buy Valium uk topix Buy Valium for dogs Buy Alprazolam dogs Buy Valium legally Buy Phentermine cash delivery Buy Xanax tablets Buy Xanax 2mg bars Buy Soma groove frame Buy Valium legally Buy Tramadol bluebook Buy Valium manchester Buy Valium bulk Cheap Tramadol buy Buy Xanax from thailand Buy diazepam msj Buy Phentermine online canada Xanax bars where to buy online Buy Ambien thailand Buy Ultram forum Buy Soma magazine Buy Xanax discount Buy Xanax no rx needed Buy Ativan us pharmacy Buy Valium tablets online Ambien vicodin buy Buy Ativan drug Cheap Phentermine buy Buy Adipex 37 5 Phentermine online to buy Modafinil online buy Buy Clonazepam discount Valium roche buy Buy Ultram buy Ultram Buy Xanax mexico online Phentermine online to buy in the uk Phentermine buy no prescription How to buy Ambien name brand Buy Soma now Buy Klonopin forum Buy Alprazolam online mastercard Buy Tramadol 200 Buy Tramadol drug test Buy Somatotropin Buy diazepam greece Buying Valium in australia Buy Alprazolam rx Buy diazepam topix Buy Tramadol 300 Buy Xanax mexico online Buy Modafinil uk forum Buy Valium california Can you buy Valium in bali Buy diazepam from the uk Buy cheap Soma without prescription Buy Phentermine Adipex online Buy Valium poland Buy diazepam england Ambien pills buy Buy Tramadol cheap Valium bulk buy Cheap diazepam to buy Buy Adipex best Buy Soma medication Buy Xanax online with prescription Buy Valium south africa Buy Phentermine from canada Buy Valium 5mg australia Buy Valium us Buy Phentermine diet Buy Tramadol 100mg Ambien 10mg buy Buy Xanax overnight Buy Xanax Alprazolam Buy Alprazolam Xanax Buy Klonopin cheap Buy Soma louisiana Valium buying online is it legal Buy Tramadol no prescription uk Buy Clonazepam online cod Buy Xanax online legally youtube Buy cheap Xanax bars Buy Ativan china Buy Valium online cheap Buy Phentermine no prescription needed Buy roche Valium online Buy Modafinil cheap Online Valium buys Buy carisoprodol 350 mg Buy ultra mobile pc Xanax australia buy Buy Alprazolam cost Buy Xanax Http www buy Modafinil com Where to buy Phentermine online safely Buy Tramadol reviews Where to buy Xanax online Buy Valium european Buy Adipex in europe Buy Adipex cheap no prescription Buy Ativan anxiety Buy Ativan fedex Xanax drug buy Xanax to buy in ireland Cheap Alprazolam buy Phentermine 37.5 buy online Valium india where to buy Buy Klonopin mastercard Buy Ambien america Buy Xanax 2mg bars Buy brand Xanax online no prescription Buy Lorazepam with no prescription Buy Ultram fibromyalgia Buy Xanax ecuador Buy Valium healthcentral Buy Phentermine in india Phentermine online buy Buy Adipex retard online Buy Provigil from Buy generic Phentermine Ambien vicodin buy Buy Phentermine blue white capsules online Buy Phentermine xenical Valium buying on line Buy Tramadol 400mg Buy Valium co uk Buy watson carisoprodol Buy diazepam pills Can you buy Phentermine in canada Buy diazepam indonesia Xanax illegal buy online Buy Xanax south africa Buy Provigil online Buy Soma with visa Buy Modafinil online from canada Buy Valium in uk cheap Valium buy roche Buy Valium no prescription cheap Buy Provigil mexico Can u buy Xanax online How to buy Modafinil online Buy Valium 10mg Buy Klonopin canada Buy Ativan no prescription watson Buy Lorazepam no prescription Buy Provigil worldwide Buy Valium 5mg uk Buy Tramadol painkillers Buy Valium in bali Buy Soma cod Buy Ultram 200mg Generic Phentermine buy online Generic Soma buy online Valium buy online no prescription Buy Provigil com Buy Xanax spain Valium in bangkok buy Buy Soma free shipping Buy Phentermine blue white capsules online Buy Ambien america Xanax china buy Buy Valium forum Buy Ultram cod delivery Xanax to buy Buy Ambien online cheap Buy Ultrams Valium roche buy online Valium for sleep buy Buy diazepam tablets online Buy Xanax legally Buy Tramadol hcl 100mg Buy Soma rush Buy Ativan medication Buy diazepam from the uk Buy diazepam internet Canada drugs buy Provigil online Buy Adipex p online no prescription Buy Soma ga Buy Valium trixy Buy Ultram no rx Buy Soma in louisiana Buy Phentermine los angeles Generic Tramadol buy online Buy Provigil tablets Buy Adipex by pill Buy Phentermine d online Buy Soma forums Xanax to buy online in europe Buy Valium clonazepam Valium to buy in australia Buy Soma mastercard Cheap Modafinil buy Buy Soma bicycle Can you legally buy Xanax online Buy Valium london Cheap diazepam buy Buy Xanax online no prescription cheap Xanax buy uk Buy Xanax pfizer Buy Valium online no prescription uk Legit site to buy Xanax Buy Phentermine online without rx Buy Ultram 50 mg Xanax bar buy Legal buy Modafinil Buy Soma with no prescription Where to buy Xanax online with prescription Buy diazepam usa Buy generic Phentermine 37.5 Buy Tramadol greece Where to buy Modafinil Provigil in uk Buy Tramadol blue Buy Valium us Buy Xanax online with prescription Buy Adipex canadian pharmacy Buy Alprazolam united states Valium to buy online in uk Buy Ativan 2mg Buy Klonopin cheap online Buy Valium uk roche Buy Ambien online cheap Buy Tramadol retard Buy Modafinil from europe Buy Modafinil us Buy Xanax cheap online Buy Soma puzzle Buy Zolpidem mexico Buy genuine Modafinil Valium were buy Buy Ativan 2mg Buy Phentermine with mastercard Buy Alprazolam rx Valium online forums buy Can you buy Valium in turkey Buy Valium in the uk Buy Adipex side effects Buy Valiums online without prescriptions Buy Valium uk roche Buy mexican Xanax Buy real Xanax Xanax buy Buy Valium cheap online uk Buy Lorazepam online uk Buy Ativan drug Valium buying online Buy Xanax argentina Buy Adipex legally online Valium online to buy Buy Tramadol hydrochloride line Prescription Xanax online buying Buy Provigil online no prescription Buy Valiums pills Buy Ambien sleeping pills Buy Valium turkey Phentermine online buy cheap Tramadol online buy Cheapest Valium online buy Buy Soma melbait Buy Alprazolam online no prescription Buy Xanax legally without Buy Tramadol depression Buy Modafinil line Canada Provigil buy Buy Adipex cheap no prescription Buy Tramadol no prescription Xanax buy online real Buy Adipex brand name Buy Provigil europe Buy Phentermine cheap no prescription Buy Zolpidem er Xanax illegal buy online Buy Tramadol Buy Phentermine retail Buy Klonopin mastercard Buy Xanax in hong kong Buy Alprazolam reviews Buy Phentermine 15mg online Buy Soma urban pursuit bar